H. de Bakker Expertisebureau

Wie ben ik

Na de middelbare tuinbouwschool in Boskoop ben ik in de boomkwekerijsector aan de slag gegaan. Al snel begon ik een eigen kwekerij, toen kon dat nog op de vrije zaterdag, en dit leidde in 1978 tot een geheel zelfstandige kwekerij waar ik full time werkte. Ik kweekte het typisch assortiment heesters en coniferen, zoals dat in Boskoop gewoon was. In de loop der jaren werd ik actief in diverse beroepsorganisaties en werd ik ook beëdigd als taxateur boomkwekerijproducten door de Kamer van Koophandel. Daar ik steeds meer activiteiten buiten de kwekerij ondernam is in 1995, na het volgen van de benodigde extra opleidingen, uiteindelijk de beslissing gevallen om me uitsluitend te richten op mijn expertisebureau wat ik tot op de dag van vandaag nog steeds uitoefen. 


Mijn missie

Naast mijn boomkwekerij was ik bestuurlijk actief in vele beroepsorganisaties. Vanuit die positie merkte ik dat het er een groot tekort is aan kennis binnen allerlei instanties over de boomkwekerij en de sierteelt. Als er al kennis was, dan was dat kennis van zeer algemene aard. Zeker vanuit individuele bedrijven is er behoefte om bij schade specifieke vakkennis begrijpelijk over te brengen naar instanties binnen overheden, de rechtspraak, verzekeraars, nutsbedrijven en, last but not least, expertisebureau's.

Het leveren van mijn toegevoegde kennis maakt het oplossen van complexe schades aan bomen en planten voor betrokkenen helder en inzichtelijk. Voeg daar de noodzakelijke objectiviteit, met de daarmee samenhangende normen aan toe, en ik heb mijn missie in die zaak volbracht. Op een muurtegeltje in een restaurant in Surabaya dat in een voormalig notariskantoor, uit de vroegere Nederlandse tijd, was gevestigd zag ik een spreuk van de Engelse dichter George Herbert. Hierin is uitstekend verwoord wat ik telkens weer voel als ik voor een opdrachtgever een "Rapport van Expertise" opstel. Telkens stel ik mijzelf de vraag "Kan ik dat in alle eerlijkheied naar beide betrokken partijen uitleggen". De dichter George Herbert wist dat uitstekend in één zin te verwoorden:

"In de rechtszaal van het geweten wordt voortdurend zitting gehouden"
George Herbert

Als ik dat in mijn werk inbreng en continue vasthou in een opdracht, en dat combineer met met mijn kennis als schade-expert van alles wat buiten groeit en bloeit, heb ik mijn missie volbracht, en daar kunt u me ook aan houden!


Wat is mijn opleiding?

Toen ik eenmaal door de Kamer van Koophandel tot beëdigd taxateur was benoemd en mijn eerste opdracht kreeg wist ik al snel dat ik meer en andere opleidingen moest zoeken om een volwaardig schade-epert te worden welke, volgens wettelijk regels, schade zou kunnen vaststellen. Op mijn zoektocht kwam ik het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts) tegen. Een organisatie welke beroepseisen stelde en opleidingen aanbood om me een deskundig schade-expert te kunnen noemen, maar eigenlijk vooral te zijn. Dit waren ondermeer opleidingen in verzekeringstechniek, aansprakelijkheidsrecht, onderzoeksvaardigheden en schadebegroting. Deze ben ik gaan volgen en ik moet zeggen dat deze ook zeer leerzaam waren voor mij. De opgedane kennis pas ik in mijn praktijk nog steeds en met overtuiging toe. Met die kennis en kunde kwam ik terecht in juridische dossiers waarvoor, naar mijn gevoel, ook opleiding te krijgen zou moeten zijn. Ik kwam in aanraking met het LRGD (Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen). Deze bood een post-academische opleiding aan tot Gerechtelijk Deskundige aan de Universteit Leiden. Daar zat ik, als boomkweker, ineens in de collegebanken tussen chirurgen, medici, IC-deskundigen en accountants. Elke deelnemer diende een casus uit zijn praktijk te beschrijven en die te combineren met een juridisch paper. Ik deed dat over de giftigheid van de bloemen van de Gouden Regen. Een hilarisch verhaal waar in juridische zin veel over te vertellen valt. Ik slaagde met vlag en wimpel voor de opleiding en kan aangeven dat deze opleidingen en certificeringen van grote toegevoegde waarde zijn geweest bij mijn fiunctioneren als schade-expert tot op de dag vandaag.


Lidmaatschap beroepsverenigingen

Eigenlijk is schade-expert een dubbel beroep. Enerzijds weet je veel van gewassen, in mijn geval de boomkwekerij en meerjarige teelten. Maar ook hoe de toepassing van die boomkwekerijproducten is in bijvoorbeeld de openbare ruimte en tuinen. Bij een schade wordt, als schade-expert, tevens van je verwacht dat je ook kennis hebt van schade-technische aspecten, onderzoek uit kan voeren naar de schuldvraag en toedracht. Maar ook welke vereisten zijn gesteld om de hoogte van de schade vast te kunnen stellen enzovoort.

In Nederland is er geen specifieke beroepsopleiding voor schade-expert. Daarvoor moet je naast je eigen vak gaan bijscholen. Daarom ben ik aangesloten bij een drietal beroepsverenigingen via welke ik de noodzakelijke opleidingen heb kunnen volgen om een erkend professioneel schade-expert te kunnen zijn. Met die kennis haal ik in de dagelijkse praktijk veel voordeel en ondersteuning als ik bij een schade wordt betrokken en ben ik in staat een werkelijke toegevoerde waarde te kunnen leveren op alle aspecten welke aan de orde kunnen komen bij een schaderegeling. Ook voor advocaten geeft een goede samenwerking/afstemming met een schade-expert aanzienlijk voordeel bij het verhalen van schade. Hieronder geef ik links naar die drie beroepsverenigingen. Via deze links kunt u meer informatei vinden over wat schade-expertise is en wat de veelzijdigheid daarvan is.

Wat ik niet onbelangrijk vind en hier ook nadrukkelijk wil melden is dat zowel LRGD als het NIVRE een tuchtrechtelijk klachtensysteem hebben. De NVAE valt tuchtrechtelijk onder het NIVRE. Voor u, met name voor ondernemers en particulieren, welke bij een schade op zoek moeten naar een schade-expert is het ook zoeken naar de 'grote onbekende' onder al die 1.500 schade-experts die er in Nederland zijn. Laat staan om te weten wie deskundig is op het juiste vakgebied en wie betrouwbaar is en correct en eerlijk zal handelen. Helaas zijn er nogal wat mensen die niet ingeschreven zijn bij deze drie beroepsorganisaties welke zich voor schade-expert uitgeven. Om op het gebied van deskundigheid en betouwbaarheid inzichtelijkheid te geven dienen deze drie beroepsorganisaties. Overigens zijn slechts 25 à 30 van al die schade-experts ingeschreven als agrarisch schade-expert en daarvan hooguit 5 die boomkwekerij en/of bomen in hun specialisme hebben zitten. Heeft u eenmaal een schade-expert gevonden en meent dat deze niet binnen reglementen en/of gedragsregels functioneert, dan kunt u bij de klachtencommissies van het NIVRE of LRGD terecht. Veelal wordt na een melding gestart met een poging de klacht minnelijk op te lossen. Lukt dat niet dan zal een tuchtrechtelijke klachtenprocedure worden gevolgd.

Hiermee waarborgt de aangesloten schade-expert uw rechten op kwaliteit en borgt u dat u, binnen de regels van de beroepsvereniging, kwaliteit krijgt en kunt halen. Ik vind het belangrijk dat u die rechten heeft over mijn eigen functioneren als schade-expert en ben bereid verantwoording af te kunnen leggen indien dat nodig mocht zijn.